Dostupné služby oblasť: Doprava a parkovanie

E-podanie
Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Na žiadosť žiadateľa môže mesto a obec, povoliť vyhradenie parkovacieho miesta na miestnej komunikácií.

Oblasti služieb
Stránka 2 z 2