Služba zabezpečuje poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a vedenie ich evidencie. Klientovi umožní podanie žiadosti o poskytnutie informácie, následne samospráva po kontrole úplnosti a správnosti predložených dokladov a v prípade spoplatnenej informácie aj po obdržaní notifikácie o uhradení poplatku a spracovaní informácií. Poskytnutie požadovanej informácie si klient bude môcť prevziať elektronicky alebo osobne. Mesto a obec poskytujú informácie podľa príslušného zákona ako aj podľa obvyklých spôsobov určených v podmienkach poskytovania informácií v zmysle zákona. Spoplatnenie poskytnutých informácií je dané formou VZN. 


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 20.02.2020

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Legislatíva

  • Zákon č. 211/2000 Z. z. - Zákon o slobode informácií
  • Žiadosť o poskytnutie informácií

Zákonná lehota

8 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Môžu byť účtované poplatky súvisiace s administratívnymi nákladmi na odpoveď.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:http://www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

 

Životné situácie