Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Mesto Michalovce
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 14:30
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 14:30
Streda 9:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 14:30
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Mesto Michalovce
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 56 6864210

Web: http://www.michalovce.sk

E-mail: hlasenia@msumi.sk

IČO: 00325490

DIČ: 2020739039

Bankové spojenie

IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001