Vyhlásenie o prístupnosti

Internetové stránky www.ebratislava.sk sú vytvorené s súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača.

Pre zjednodušenie ovládania stránok sú definované klávesové skratky (access key) a to nasledovne:

  • e - eSlužby A - Z
  • i - Mestské časti
  • m - Mapa stránky
  • a - Kontakt

Použitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača. Internet Explorer ALT+písmeno a enter, Mozilla Firefox ALT+SHIFT+písmeno, Google Chrome ALT+písmeno (strašie verzie mali blokované AccessKey), Opera SHIFT+ESC+písmeno (v opere klávesové skratky nefungujú spoľahlivo).

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na adrese webmaster@ebratislava.sk. Otázky ohľadom obsahu, je možné zasielať na adresu info@ebratislava.sk , alebo na kontakty uvedené na stránke kontakt.

Zverejnené: 16.09.2016

Aktualizované: 16.09.2016