eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Popis služby: Samosprávy vlastnia alebo majú v správe nehnuteľný majetok. S týmto majetkom majú právom nakladať podľa osobitných právnych predpisov. V rámci nakladania s majetkom sa rozumie aj predaj nehnuteľného majetku. Samospráva môže ako vlastník a správca predávať v zmysle platnej legislatívy.

Aktivity v procese predaja nehnuteľného majetku obce:

 • inicializácia predaja na strane obce,
 • zadania žiadosti na strane klienta a jej prijatie na strane Samosprávy,
 • notifikovanie klienta o prijatí podania a zaevidovanie podania do registratúry,
 • postúpenie podania na jeho posúdenie z pohľadu vecnej a obsahovej úplnosti a následnej notifikácie klienta o výsledku tohto posúdenia,
 • postúpenie podania na samotné spracovanie (vrátane schvaľovacieho procesu), pričom klient bude informovaný o výsledku hlasovania mestského/obecného zastupiteľstva a taktiež o výsledku schvaľovacieho procesu na úrovni úradu,
 • v prípade schválenia: postúpenie podania k príprave a podpisu zmluvy vrátane prípadnej notifikácie klienta o potrebe predloženia všetkých náležitostí pre prípravu zmluvy ako aj pre konkretizáciu zmluvných podmienok,
 • postúpenie podania na uzatvorenie prípadu v rámci ktorého bude možné vypracovať podklady pre
 • návrh na vklad do katastra obce,
 • vyradenia majetku zevidencie (na základe rozhodnutia o vklade)
 • archivácia podkladov a listín.
   
Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu predaja ostatného nehnuteľného majetku obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť občana/podnikateľa o kúpu ostatného nehnuteľného majetku obce.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 12.06.2019