Popis služby: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, sa poskytuje na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti neverejného poskytovateľa.

Komu je služba určená: Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu poskytovania finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno
 
Je služba spoplatňovaná: Áno

Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Poplatky

Služba nie je spoplatnená