eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Elektronické služby

Vybrané služby

Vyhľadávať v službách

Dostupné služby: Organizovanie podujatí (3)

Usporiadateľ je povinný oznámiť zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie mestu a/alebo príslušnej mestskej časti, na území ktorej sa má podujatie konať.

Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí je povinný ohlásiť takéto podujatie v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ohňostrojné práce nemožno vykonať bez súhlasu mesta a obce. Preto ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, musí požiadať o súhlas s ich vykonaním.