eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov

Orgán veterinárnej správy schvaľuje alebo povoľuje prevádzkareň, zariadenie alebo činnosť na základe žiadosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ak spĺňa priestorové, technické, materiálne, personálne a iné podmienky na požadovaný druh a rozsah činností ustanovený osobitnými predpismi.
Žiadosť o schválenie chovu nebezpečných živočíchov musí o. i. obsahovať vyjadrenie Mesta k chovu  nebezpečných  druhov  živočíchov. Vyhláška Ministerstva  pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR
č. 143/2012 Z. z.   o chove  nebezpečných živočíchov v platnom znení (ďalej len „vyhláška“) ustanovuje podrobnosti  o chove, držaní a evidencii nebezpečných živočíchov.
Nebezpečným živočíchom je zviera, ktorého druh  je uvedený v § 3 vyhlášky, ktorý vzhľadom na svoje biologické vlastnosti  má osobitné nároky a môže ohroziť zdravie a život človeka.

Nebezpečné druhy živočíchov:

(1) Trieda pavúkovce (Arachnida)
a) pavúky (Araneida): všetky jedovaté druhy – Atrax sp., Ceratogyrus sp., Citharischius sp., Haplopelma sp., Harpactirella sp., Heteroscodra sp., Chiracanthium sp., snovačky – Latrodectus sp., Loxosceles sp., Lycosa erythrognatha, Mastophora sp., Ornithoctonus sp., Phoneutria sp., Phrynarachne sp., Poecilotheria sp., Pterinochilus sp., Selenocosmia sp., Stromatopelma sp.,
b) šťúry (Scorpiones): všetky nebezpečné jedovaté druhy – Androctonus sp., Buthacus sp., Buthotus sp., Buthus sp., Centuroides sp., Leiurus sp., Parabuthus sp., Tityus sp.

(2) Trieda paryby (Chondrichtyes) žraloky (Selachimorpha): všetky jedince s celkovou dĺžkou tela vrátane chvosta väčšou ako 1 m.

(3) Trieda obojživelníky (Amphibia)
a) všetky druhy rohatiek (Ceratophrys),
b) stromárkovité (pralesničkovité) z čeľade Dendrobatidae, s výnimkou rodu Colostethus.

(4) Trieda plazy (Reptilia)
a) všetky jedovaté druhy plazov,
b) dravé druhy korytnačiek z čeľade kajmankovitých (Chelydridae),
c) všetky druhy z radu krokodíly (Crocodylia),
d) z podradu jaštery (Sauria) všetky druhy, ktoré majú v dospelosti dĺžku tela vrátane chvosta viac ako 1 m,
e) z podradu hady (Serpentes) všetky nejedovaté druhy, ktoré majú v dospelosti dĺžku tela vrátane chvosta viac ako 3 m.

(5) Trieda cicavce (Mammalia) šelmy (Carnivora): psovité (Canidae) – všetky druhy okrem líšky fenek, fenka berberského (Vulpes zerda) a psa (Canis lupus familiaris); medveďovité (Ursidae) – všetky druhy; lasicovité (Mustelidae) – všetky druhy okrem fretky (Mustela putorius furo); hyenovité (Hyenidae) – všetky druhy; mačkovité (Felidae) – všetky druhy okrem mačky domácej (Felis silvestris f. catus); panda veľká (Ailuropoda melanoleuca); cibetkovité (Viverridae).


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2019