eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Organizovanie občianskeho svadobného obradu

Popis služby: Mesto alebo obec, ktorá vykonáva pôsobnosť matričného úradu, organizuje civilné svadobné obrady (poskytuje miestnosť, zabezpečuje prítomnosť starostu, alebo povereného poslanca miestneho zastupiteľstva). Tiež zabezpečuje sprievodný program (recitáciu) a vykonanie obradu mimo úradnej sieni. Služba pokrýva celý proces od podania žiadosti o organizovanie občianskeho svadobného obradu na strane klienta (obaja snúbenci), cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane mesta resp. obce, ďalej umožňuje zrealizovanie prípadnej platby za službu na strane klienta a prijatie prípadnej platby na strane mesta resp. obce., zabezpečuje spracovanie služby v príslušnom module IIS a zaslanie výstupu služby klientovi – Informácie o uskutočnení obradu zo strany mesta resp. obce. Po uskutočnení samotného sobášneho obradu sa vydáva sobášny list. Proces organizovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient nie je o priebehu procesu informovaný, iba v prípade výnimiek a komplikácii.

Komu je služba určená: Občan

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu podávania žiadostí o uzavretie manželstva.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o uzavretie manželstva.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2017