eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Žiadosť o uzavretie manželstva

Elektronický formulár
Vyplňte formulár. V prípade potreby zvoľte viacnásobný podpis.
Stav: Nevyplnený
Vyplniť formulár Načítať uložený Nápoveda
Voliteľné prílohy
K podaniu môžete nahrať prílohy. Tieto prílohy tvoria súčasť celého podania.
Nápoveda
Elektronická kópia (sken) občianskeho preukazu (ID karty) ženícha. Táto príloha nemusí byť pridaná, avšak údaje z občianskeho preukazu môžu byť vyžiadané úradom v priebehu spracovania žiadosti.
  
Vybrať súbor
Elektronická kópia (sken) rodného listu ženícha
  
Vybrať súbor
Elektronická kópia (sken) povolenia súdu uzavrieť manželstvo maloletému ženíchovi.
  
Vybrať súbor
Elektronická kópia (sken) právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho sobáša ženícha
  
Vybrať súbor
Elektronická kópia (sken) úmrtného listu predchádzajúcej manželky ženícha
  
Vybrať súbor
Elektronická kópia (sken) dokladu o štátnom občianstve ženícha v prípade, ak ženích nie je občanom SR.
  
Vybrať súbor
Elektronická kópia (sken) občianskeho preukazu (ID karty) nevesty. Táto príloha nemusí byť pridaná, avšak údaje z občianskeho preukazu môžu byť vyžiadané úradom v priebehu spracovania žiadosti.
  
Vybrať súbor
Elektronická kópia (sken) rodného listu nevesty
  
Vybrať súbor
Elektronická kópia (sken) povolenia súdu uzavrieť manželstvo maloletej neveste.
  
Vybrať súbor
Elektronická kópia (sken) právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho sobáša nevesty
  
Vybrať súbor
Elektronická kópia (sken) úmrtného listu predchádzajúcej manžela nevesty
  
Vybrať súbor
Elektronická kópia (sken) dokladu o štátnom občianstve nevesty v prípade, ak nevesta nie je občanom SR.
  
Vybrať súbor
Iná potencionálna príloha
  
Vybrať súbor
Veľkosť príloh musí byť menšia ako 147 MB

Pre úspešné odoslanie podania je potrebné najskôr vyplniť Elektronický formulár.