eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Popis služby: Mesto a obec prijímajú od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v zjazdnosti komunikácií, nedostatky v rámci cestnej zelene a je povinná bez prieťahov ich odstraňovať. Služba slúži na riadenie procesu kedy hlavné mesto a mestské časti prijímajú od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v zjazdnosti komunikácií.Mesto a obec sú povinní bez prieťahov ich odstraňovať. Proces ohlasovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient je o priebehu procesu informovaný. Ďalšie možnosti nahlásenia nedostatkov sú: telefonicky, písomne poštou, ústne referentovi.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu riešenia ohlásení od občanov týkajúcich sa závad zjazdnosti komunikácií na území mesta/obce.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí ohlásenie závady na miestnej komunikácii.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa nevyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Nie

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie

 

Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií možete realizovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie MESTO VO VRECKU
 
Sťahujte zdarma
Stiahnite si aplikáciu do svojho smartphonu ešte dnes a pomôžte zlepšiť okolie v ktorom žijete.
  •      

 


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016