Mestá a obec prijíma od občanov podnety týkajúce sa porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie a je povinné bez prieťahov ich odstraňovať. Služba slúži na riadenie procesu kedy hlavné mesto prijíma od občanov podnety týkajúce sa porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie a je povinná bez prieťahov ich odstraňovať.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Nahlásenie poruchy verejného osvetlenia alebo cestnej svetelnej signalizácie

Legislatíva

  • Zákon 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Zákonná lehota

Hlavné mestoje povinné bez prieťahov odstraňovať nedostatky pri verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácie

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Súvisiace služby

Životné situácie