eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov

Popis služby: Mesto a obec prijímajú od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez mesto a obec, ako aj nedostatkov v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov. Mesto a obec sú povinné bez prieťahov ich odstraňovať.
Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu riešenia ohlásení/podnetov od občanov týkajúcich sa závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov na uzemí mesta/obce.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí ohlásenie poruchy závady na chodníkoch a priechodoch pre chodcov.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa nevyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Nie

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie

 

 

Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov možete realizovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie MESTO VO VRECKU
 

Sťahujte zdarma

Stiahnite si aplikáciu do svojho smartphonu ešte dnes a pomôžte zlepšiť okolie v ktorom žijete.
  •    
 

Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016