Podnikateľ môže  v rámci tejto služby požiadať o povolenie nočnej prevádzky alebo o jednorazovú zmenu prevádzkových hodín.

 

Táto služba sa riadi ustanoveniami VZN daného mesta a obce. Podnikateľ, ktorý má záujem o službu, vyplní formulár Oznámenie o splnení podmienok pre nočný čas predaja v obchode a prevádzky služieb.

K oznámeniu môžu byť v závislosti od okolností požadované nasledovné prílohy:

  1. kópia zmluvy o nájme nebytových priestorov užívaných na účely  prevádzkarne alebo list vlastníctva, ak je podnikateľ vlastníkom nebytového priestoru užívaného na účely prevádzkarne a to v súlade s osobitným zákonom,
  2. protokol o meraní hluku v prípade, že ide o prevádzkareň s hudobnou produkciou.

Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Oznámenie o splnení podmienok pre nočný čas predaja v obchode a prevádzky služieb

Zákonná lehota

Lehota na vybavenie nie je definovaná

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Súvisiace služby

Životné situácie