eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Doprava - hlásenia

Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 01.12.2017
Stav: V riešení

Jána Švermu

Dátum:
Mesto/obec
Michalovce
Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 14.01.2018
Stav: V riešení

J. Murgaša

Dátum:
Mesto/obec
Michalovce
Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 26.01.2018
Stav: V riešení

Ul. Saleziánov, Ul. Komenského

Dátum:
Mesto/obec
Michalovce
Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 01.02.2018
Stav: V riešení

Vila-Real

Dátum:
Mesto/obec
Michalovce
Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 03.06.2018
Stav: Prijaté

Dátum:
Mesto/obec
Michalovce
Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 15.07.2018
Stav: Vyriešené

Dátum:
Mesto/obec
Michalovce
Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 16.10.2018
Stav: V riešení

P.O.Hviezdoslava

Dátum:
Mesto/obec
Michalovce
Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 14.11.2018
Stav: V riešení

Okružná ulica

Dátum:
Mesto/obec
Michalovce
Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 12.12.2018
Stav: Prijaté

Dátum:
Mesto/obec
Michalovce
Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 12.12.2018
Stav: Prijaté

Severná, Michalovce

Dátum:
Mesto/obec
Michalovce
Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 15.12.2018
Stav: Vyriešené

Užhorodská, Michalovce

Dátum:
Mesto/obec
Michalovce
Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 15.12.2018
Stav: Vyriešené

Užhorodská, Michalovce

Dátum:
Mesto/obec
Michalovce
Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 25.12.2018
Stav: Prijaté

Severná, Michalovce

Dátum:
Mesto/obec
Michalovce
Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 28.12.2018
Stav: Prijaté

Športová, Michalovce

Dátum:
Mesto/obec
Michalovce
Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 30.12.2018
Stav: Prijaté

Námestie osloboditeľov, Michalovce

Dátum:
Mesto/obec
Michalovce