Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 01.12.2017
Stav: V riešení

Jána Švermu

Mesto/obec
Michalovce
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 14.01.2018
Stav: V riešení

J. Murgaša

Mesto/obec
Michalovce
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 26.01.2018
Stav: V riešení

Ul. Saleziánov, Ul. Komenského

Mesto/obec
Michalovce
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 01.02.2018
Stav: V riešení

Vila-Real

Mesto/obec
Michalovce
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 03.06.2018
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Michalovce
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 15.07.2018
Stav: Vyriešené

Mesto/obec
Michalovce
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 16.10.2018
Stav: V riešení

P.O.Hviezdoslava

Mesto/obec
Michalovce
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 14.11.2018
Stav: V riešení

Okružná ulica

Mesto/obec
Michalovce
Verejné osvetlenie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 12.12.2018
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Michalovce
Verejné osvetlenie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 12.12.2018
Stav: Prijaté

Severná, Michalovce

Mesto/obec
Michalovce
Zjazdnosť komunikácií Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 15.12.2018
Stav: Vyriešené

Užhorodská, Michalovce

Mesto/obec
Michalovce
Chodníky Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 15.12.2018
Stav: Vyriešené

Užhorodská, Michalovce

Mesto/obec
Michalovce
Verejné osvetlenie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 25.12.2018
Stav: Prijaté

Severná, Michalovce

Mesto/obec
Michalovce
Verejné osvetlenie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 28.12.2018
Stav: Prijaté

Športová, Michalovce

Mesto/obec
Michalovce
Zjazdnosť komunikácií Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 30.12.2018
Stav: Prijaté

Námestie osloboditeľov, Michalovce

Mesto/obec
Michalovce
Stránka 1 z 6