Zariadenie pre seniorov Typ poskytovateľa: Verejný poskytovateľ sociálnej služby - právnická osoba zriadená/založená obcou

Ul. J. Hollého 9
071 01 Michalovce

Mestská časť
Michalovce
Zariadenie opatrovateľskej služby Typ poskytovateľa: Verejný poskytovateľ sociálnej služby - právnická osoba zriadená/založená obcou

J. Hollého 9
07101 Michalovce

Mestská časť
Michalovce
Charitný dom prof. Hlaváča Typ poskytovateľa: Neverejný poskytovateľ sociálnej služby

Hrehovčíka 1
07101 Michalovce

Mestská časť
Michalovce
Charitný dom prof. Hlaváča Typ poskytovateľa: Neverejný poskytovateľ sociálnej služby

Námestie Jána Pavla II. 6073/7
07101 Michalovce

Mestská časť
Michalovce