Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, sa poskytuje na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti neverejného poskytovateľa.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Poplatky

Služba nie je spoplatnená