Popis služby: Kto nájde stratenú vec, je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, je nálezca povinný odovzdať ju príslušnému štátnemu orgánu. Ak sa o ňu vlastník neprihlási do jedného roka od jej odovzdania, pripadá vec do vlastníctva štátu.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu oznamovania o nájdenej, stratenej veci.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí oznámenie mestu/obci o nájdenej alebo stratenej veci.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Oznámenie o nájdenej, stratenej veci

Legislatíva

Zákon č.40/1964 Zb. občiansky zákonník, §135, ods.1)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Fax: +421-56-6443520

Životné situácie