Kto nájde stratenú vec, je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, je nálezca povinný odovzdať ju príslušnému štátnemu orgánu. Ak sa o ňu vlastník neprihlási do jedného roka od jej odovzdania, pripadá vec do vlastníctva štátu.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Oznámenie o nájdenej, stratenej veci

Legislatíva

Zákon č.40/1964 Zb. občiansky zákonník, §135, ods.1)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Fax: +421-56-6443520

Životné situácie