Podmienky poskytovania a výšku príspevku môže mať každé mesto alebo obec špecifické. Spravidla sa poskytuje príspevok na stravovanie v jedálni fyzickej osobe, ktorá  nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravu

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 zákon o sociálnych službách

 

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Cena jedla a príspevku na jedlo je individuálna

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Životné situácie