Regionálny rozvoj je zameraný najmä na zvýšenie potenciálu mesta a obce.

Mesto a obce spolupracujú s VÚC, ktorý má kompetenciu regionálneho rozvoja. Informácie o regionálnom rozvoji uverejňuje VÚC

Základné rozvojové  dokumenty mesta a obce sú:

  • Územný plán mesta
  • Územné plány zón
  • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
  • Komunitný plán sociálnych služieb obce
  • Územné plány zónako napríklad akčný plán rozvoja MČ

 


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Rozvoj mesta/obce

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
  • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Životné situácie