Súhlas na použitie erbu mesta a obce pre právnické a fyzické osoby dáva samospráva, na základe rozhodnutia primátora/starostu.

 


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Žiadosť o súhlas na používanie erbu

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení 

Poplatky

Služba môže byť v ojedinelých prípadoch spoplatnená podľa individuálnych sadzieb

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Fax: +421-56-6443520

Životné situácie