Popis služby: Mesto alebo obec na požiadanie vydajú rybárský lístok, oprávňujúcu držiteľa na lov rýb. Rybársky lístok je povinná občanovi vydať ľubovoľná obec bez ohľadu na adresu bydliska občana. Právo požiadať o rybársky lístok má aj cudzinec. Okrem platného rybárskeho lístka, musí mať občan aj povolenie vydané Slovenským rybárskym zväzom. Proces vydávania povolenia Slovenským rybárskym zväzom nie je predmetom tejto služby.
Rybársky lístok sa vydáva trojročný, ročný, mesačný alebo týždenný.
Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať  iba so súhlasom zákonného zástupcu. Cudzinec musí predložiť preukaz totožnosti (pas, preukaz o trvalom pobyte ).

Komu je služba určená: Občan

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu podávania žiadostí o vydanie rybárského lístka.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie (žiadosť).

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Legislatíva

Zákonná lehota

Rybársky lístok je vydaní bezprostredne po požiadaní.

Poplatky

III. ČASŤ - PÔDOHOSPODÁRSTVO, Položka 38:

  • Trojročný rybársky lístok 17,00 EUR
  • Ročný rybársky lístok 7,00 EUR
  • Mesačný rybársky lístok 3,00 EUR
  • Týždenný rybársky lístok 1,50 EUR

Od poplatku sú oslobodení:

- žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania,

- cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky,

- osoby do pätnásť rokov.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Fax: +421-56-6443520

Životné situácie