Mesto a obec môže fyzickým a právnickým osobám povoliť jednorazový, alebo opakovaný vjazd do historickej časti mesta a obce, alebo pešej zóny v zdôvodnených prípadoch.

Na žiadosť subjektu môže správca komunikácie, povoliť vjazd do historickej časti mesta a obce alebo pešej zóny.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Žiadosť o povolenie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Legislatíva

  • Zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
  • Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a poplatkov (Daňový poriadok)

Poplatky

  • Každé mesto alebo obec môže mať stanovené vlastné poplatky

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Fax: +421-56-6443520

Životné situácie