Žiadateľ – daňovník má možnosť požiadať o potvrdenie výšky záväzkov voči obci. Prípadne môže požiadať o odpustenie daňového nedoplatku prostredníctvom elektronického formulára Žiadosť o odpustenie daňového nedoplatku.

Správca dane po overení vydá potvrdenie výšky zäväzkov voči obci. 


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Potvrdzovanie výšky záväzkov voči obci

Legislatíva

  • Občiansky Zákonník 87/1995 Z. z.

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Životné situácie