eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Zámer vojsť a zotrvať v historickej časti po dobu, ktorá je zdaňovaná paušálne oznamuje daňovník správcovi dane v sídle správcu dane. Správca dane v rozhodnutí určí platenie dane. Daňovník je povinný umiestniť na viditeľnom mieste vo vozidle príslušný doklad, preukazujúci povolenie vojsť do historickej časti mesta.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 12.06.2019