eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Zariadenia školského stravovania

školská jedáleň, F. Kráľa
Telefón: +421566422594
E-mail: 02.sj.michalovce@gmail.com
Vedúca jedálne: Marta Draguňová

F.Kráľa 78
071 01 Michalovce

školská jedálen, Školská ul.
Telefón: +421566423396
E-mail: 04.sj.michalovce@gmail.com
Vedúca jedálne: Mgr. Jana Kotranová

Školská 5
071 01 Michalovce

školská jedáleň, Komenského
Telefón: +421566424596
E-mail: 09.sj.michalovce@gmail.com
Vedúca jedálne: Ing. Lenka Hreňková

J.A.Komenského 2
071 01 Michalovce

školská jedáleň Okružná
Telefón: +421566423567
E-mail: 13.sj.michalovce@gmail.com
Vedúca jedálne: Martin Kužel

Okružná 19
071 01 Michalovce

školská jedáleň Leningradská
Telefón: +421566435810
E-mail: 18.sj.michalovce@gmail.com
Vedúca jedálne: Ľudmila Lukačová

Leningradská 1
071 01 Michalovce

Školská jedáleň S.H.Vajanského
Telefón: +421566424184
E-mail: msshvajan@azet.sk
Vedúca jedálne: Marta Rovňáková

S.H.Vajanského 5
071 01 Michalovce

školská jedáleň J.Švermu
Telefón: +421566421305
E-mail: 22.sj.michalovce@gmail.com
Vedúca jedálne: Alena Kaczmarská

J.Švermu 8
071 01 Michalovce

školská jedáleň T.J.Moussona
Telefón: +421566894000
E-mail: dittelova@centrum.sk
Vedúca jedálne: Zdena Dittelová

Ul. T.J.Moussona 4
071 01 Michalovce

Školská jedáleň J.Švermu
Telefón: +421566433852
E-mail: jedalenjs@pobox.sk
Vedúca jedálne: Mária Čižmárová

Ul.J.Švermu 6
071 01 Michalovce

Školská jedáleň Moskovská
Telefón: +421566436272
E-mail: zsmosmi@post.sk
Vedúca jedálne: Ivana Sopociová

Ul. Moskovská 1
071 01 Michalovce

Školská jedáleň J.A.Komenského
Telefón: +421566281943
E-mail: 4zsmi@post.sk
Vedúca jedálne: Alena Kolesarová

Ul. J.A.Komenského 1
071 01 Michalovce

školská jedáleň, Ul.Školská 2
Telefón: +421566881146
E-mail: 5zs@5zs.sk
Vedúca jedálne: Zlatica Hudáková

Ul.Školská 2
071 01 Michalovce

školská jedáleň Okružná
Telefón: +421566431371
E-mail: posta@zsokrumi.edu.sk
Vedúca jedálne: Ľubica Šipošová

Ul. Okružná 17
071 01 Michalovce

Školská jedáleň Krymská
Telefón: +421566434441
E-mail: mariaheverova@gmail.com
Vedúca jedálne: Mária Heverová

Ul. Krymská 5
071 01 Michalovce

školská jedáleň kpt. Nálepku
Telefón: +421566422570
E-mail: skola@zskptmi.edu.sk
Vedúca jedálne: Eliška Horná

Ul. kpt. Nálepku 16
071 01 Michalovce