Ulice školského obvodu
Okružná 10 až 72 párne čísla, J. A. Komenského 4 až 12, 14 až 22, 24 až 32 , 34 až 40, J. Murgaša 2, 10,12,14,16,18,20,22,24,26, J. Murgaša nepárne čísla, J. Matušku, Betlenovce, Pri mlyne, Obec - Zbudza,
Mesto/obec
Michalovce
Ulice školského obvodu
Moskovská – nepárne čísla, Bieloruská, Hollého 48 až 50, 52 až 56, 64 až 78, 107 až 113, Volgogradská, Užhorodská, P. Jilemnického 56 až 60, 61, 62, Mlynská, Ukrajinská, Zakarpatská, Sibírska, S.Tešedíka, F. Kubača, Gorazdova, M. Aleša, Mojmírova, Moldavská, Rastislavova, Uralská, Obec - Lastomír,
Mesto/obec
Michalovce
Ulice školského obvodu
Kpt. Nálepku, A. S. Makarenku, A. Bernoláka, Pri sýpke, S. Chalupku, Š. Kukuru, P.Jilemnického 2 až 54 párne čísla, P.Jilemnického 1 až 99 nepárne čísla, J. Hollého 1 až 46, 55 až 59, 91 až 95, 97 až 105, Čajkovského, Fr. Kráľa, J. Jessenia, J.Kollára, Ľ. Kukorelliho, Farská, Ľ. Štúra, Jaroslawská, Obchodná, Pasáž, M. Aleša, Obec Oreské, Obec Vrbnica
Mesto/obec
Michalovce
Ulice školského obvodu
Krásnovská, Moskovská - párne čísla, Krymská, Odeská, Minská, Leningradská, Koceľova, Čapajevova, Kutuzova, Čsl. Armády, A.V. Suvorova, J.M. Hurbana, Svätoplukova, Samova, Vrbovecká, Kapušianska, Meďovská, Tichá, S.Tešedíka, Š. Tučeka, Verbovčík, Obec – Čečehov, Obec Jastrabie
Mesto/obec
Michalovce
Ulice školského obvodu
Okružná 21 až 31 – nepárne čísla, 9 až 15 nepárne čísla,, Okružná 78,80 až 84,86 až 90,94 až 98,100 až 114, Štefánikova - párne čísla, Saleziánov 4,6,8, Špitálska 1 až 65, Krásnovská, Obec Krasnovce
Mesto/obec
Michalovce
Ulice školského obvodu
Nad Laborcom, Konečná, Školská, M.Gerbu, Rybárska, Partizánska, Partizánska, Staré nábrežie, Ul. SNP, M. Kukučína, Ružová, Ľaliová, Klinčeková, Astrová, Muškátová, Zvončeková, Margaretová, Fialková, Severná, Narcisová, Tulipánová, Snežienková, Liesková, Borovicová, Brezová, Lipová, Novomestského, Široká, Dr.V.Clementisa, Úzka, Višňová, l. Mája, P.Horova, S.Tomašíka, Lúčna, J. Borodáča, M. Benku, J. Fándlyho, M.Uhra, E.Urxa, Sosnová, 9.Mája, A. Hrehovčíka, Brestová, Jedľová, Kostolné námestie, M.Bonu, Nám. 26.Novembra, Smreková, Topoľová, Vila-Real, Starolaborecká, Fidlíkovú
Mesto/obec
Michalovce
Ulice školského obvodu
J. Švermu, M. Rázusa, Štefánikova - nepárne čísla, Masarykova, Humenská, Prof. Hlaváča, Slovenská, Staničná, Močarianska, A. Kmeťa-Stanica opatrovateľskej služby, A. Markuša, A. Sládkoviča, Elektrárenska, Barča-Ivana, Obrancov mieru, Odbojárov, K. Kuzmányho, Obec Pozdišovce, Obec Vrbnica, Obec Šamudovce,
Mesto/obec
Michalovce
Ulice školského obvodu
P.J.Šafárika, Zemplínska, Agátová, J.Palkoviča, T.J.Moussona, M.Koperníka, J.Ľ.Holubyho, J.A.Gagarina, P.O.Hviezdoslava, Svornosti, B. Nemcovej, Odbojárov, J. Palárika, J. Záborského, S. H. Vajanského, L. N.Tolstého, J.G.Tajovského, Gen. Petrova, Pribinova, A. I. Dobrianskeho, Š. Moyzesa, A. Kmeťa, M. Nešpora, A. S. Puškina, J. I. Bajzu, Cyrila a Metoda, Timravy, N.V.Gogoľa, Jura Jánošíka, J.Bottu, Tehliarska, Hrnčiarska, Kamenárska, Remeselnícka, J. Kalinčiaka, Masarykova, T.Vansovej, Topolianska, Vyškovská, Klobúčnická, Sklenárska, Kavarnianska, Gorazda Zvonického, Jarná, Hrádok, Letná, Obec Suché, Obec Lesné, Obec Vybuchanec, Obec Nacinná Vec, Obec Petrovce n/L,
Mesto/obec
Michalovce