eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

OVS - odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ul. Fraňa Kráľa

Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce: pozemok Ul. Fraňa Kráľa.


Prílohy