eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

OVS - odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ul. Štefana Fidlíka

Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce: pozemok Ul. Štefana Fidlíka.


Prílohy