eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Rozhodnutie o odvolaní účastníka konania

Mesto Michalovce zverejňuje - Rozhodnutie o odvolaní účastníka konania JUDr. Daniela Gajdoša proti rozhodnutiu č. 10044/57/2022-33765/2023/750030103/Z4-SP zo dňa 09.11.2023.


Prílohy