eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Ponuka bytov do nájmu - Ul. obrancov mieru 4

Mesto Michalovce ponúka byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 2/2024 o nájme bytov v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. 


Prílohy