eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu

Mesto Michalovce zverejňuje Stavebné povolenie vo veci Stavebné úpravy bytu č. 28, bytový dom A1, vchod č. 3, 4. poschodie, ulica Jána Švermu súpisné číslo 1344, 071 01 Michalovce.


Prílohy