eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Polyfunčný objekt R+R - zmena užívania časti stavby.


Prílohy