eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Priamy prenájom nehnuteľnosti

Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti časti pozemku parcela C-KN, č. 3845/1, k.ú. Michalovce.


Prílohy