Označenie Číslo
mlieko, mliečne výrobky 042020054
chlieb, pečivo 042020053
mlieko, mliečne výrobky 032020051
mlieko a mliečne výrobky 052020038
chlieb a pekárenské výrobky 052020037
mesačný poplatok Orange MsKS01632020
požičovné MsKS01622020
prenájom nebytových priestorov - 02/2020 MsKS01612020
dodávka umeleckých diel "Michalovský Pegas" - Čin roka 2019 MsKS01602020
elektrina od 1.2.2020 - 29.2.2020 MsKS01592020
kvety - 02/2020 MsKS01582020
všeobecný materiál, čistiace prostr. MsKS01572020
msksmi.sk (.sk doména) od 8.3.2020 do 8.3.2021 MsKS01562020
dezinfekčné prostriedky , handry MsKS01552020
náklady za dodané množstvo tepla pre ÚK na prípravu TÚV - 02/2020 MsKS01542020

Stránka 1 z 648