Contract title Číslo
Zmluva o dielo - vytvorenie kulís pre divadelné hry ochotníckeho Divadla pri fontáne MsKS01192019
Autorská zmluva o dielo - napísať scenár Galaprogramu 100.výročie Zemplínskej župy MsKS01182019
Zmluva o sprostredkovaní koncertu - Ander z Košíc a Traja z raja - 23.10.2019 o 18.00 h. - VS MsKS MsKS01172019
Zmluva o zabezpečení hudob. vystúpenia - 21.10.2019 o 18.00 h. - VS MsKS - koncert - 100. výročie Michalovskej župy MsKS01162019
Zmluva o spolupráci č. 41/2019 - galaprogram - 100. výročie Zemplínskej župy - 21.10.2019 o 18.00 - VS MsKS MsKS01152019
Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia - 44.MHJ - 29.9.2019 o 18.00 h.- VS MsKS MsKS01142019
Zmluva o dielo - technické zabezpečenie akcie Srdce ako dar 30.9.2019 a 1.10.2019 -VS MsKS MsKS01132019
Zmluva o umeleckom výkone - prpraviť scenár hlavného programu "Príbeh kaštieľa pokračuje" dňa 21.09.2019 MsKS01122019
Zmluva o dielo - zabezepčiť ozvučenie a osvetlenie - 13.9.2019 MsKS01112019
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia - Panikári - 10.10.2019 o 18.00 h. VS MsKS MsKS01102019
Zmluva o dielo - zabezpečiť dodanie 50 ks perníkových medovníkov - 50.ZJ MsKS01092019
Zmluva o dielo - technické zabezpečenie (osvetlenie a ozvučenie) - 50. ZJ MsKS01082019
Zmluva o dielo - zabezpečiť technické zabezpečenie - 50. ZJ MsKS01072019
pripraviť scenár a moderovanie kultúrneho podujatia - 50. ZJ MsKS01062019
zabezpečiť postavy pre vytváranie živých sôch - 50. ZJ MsKS01052019

Stránka 1 z 30