Contract title Číslo
Zmluva o dielo - dodanie 2500 ks vianočných oblátok MsKS01502019
Zmluva o dielo - technické zabezpečenie podujatí Vianočné trhy, Silvester 2019 a Oslava štátnosti MsKS01492019
Zmluva o umlelckom výkone - napísať scenár hry Na valale šumne a Kde je Geli? MsKS01482019
Zmluva o umeleckom výkone - napísať scenár hry Na valale šumne a Kde je Geli? MsKS01472019
Zmluva o umeleckom výkone - napísať scenár hry Na valale šumne a Kde je Geli? MsKS01462019
Zmluva o umeleckom výkone - napísať scenár hry Dáš pokoj, máš pokoj - Divadlo pri fontáne MsKS01452019
Zmluva o umeleckom výkone - pripraviť scenáre a moderovanie podujatí Vianočné trhy a Silvester 2019 MsKS01442019
Zmluva o spolupráci - vydanie Zborníka ľudové piesne z Budkoviec a juž. Zemplína Na valale MsKS01432019
Autorská zmluva o dielo - scenár uvedenia publikácie Zemplín na historic. fotografiách... MsKS01422019
Zmluva o umeleckom výkone - priprava scenáru a moderovanie - Slávnostné MsZ - 29.11.2019 MsKS01412019
Zmluva o prenájme priestorov - Zlatý býk MsKS01402019
Zmluva o dielo - technické zabezpečenie akcií - 19.11.2019 a 22.11.2019 MsKS01392019
Zmluva o sprostredkovaní koncertu - ŠČAMBA - 8.1.2020 o 18.00 hod - VS MsKS MsKS01382019
Zmluva o zabezpečení kultúrnej akcie - Adventný literárno-hudobný večer - 8.12.2019 o 19.00 kostol rím.-kat. MsKS01372019
Príkazná zmluva - organizovanie - 43. ročník Horovovho Zemplína MsKS01362019

Stránka 1 z 32