Skúška sirén 

Oznamujeme Vám, že dňa 14. februára 2020 - piatok o 12:00 h bude vykonaná skúška elektronických sirén v Meste Michalovce. Elektronické sirény budú vyskúšané v tichom režime.

Zdroj: http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/skuska-siren-12 External

Zverejnené: 12.02.2020

Aktualizované: 12.02.2020