eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Aktuality - Mesto Michalovce 

Upratovanie na Šírave

Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu (ZOOCR) v spolupráci s partnermi zorganizovala v tomto roku v poradí už tretiu dobrovoľnú brigádu na Zemplínskej šírave. Jej cieľom bolo zatraktívniť prostredie druhej najväčšej vodnej plochy na Slovensku. Brigáda bola  zameraná na čistenie verejných priestranstiev, odstránenie náletových drevín a krovia v strediskách Hôrka, Medvedia hora, úpravu krovín zasahujúcich do priestoru chodníka na Medvedej hore, verejných priestranstiev pri  zastávkach Kamenec a Medvedia hora, zber odpadkov. V prípade priaznivého počasia tieto aktivity budú pokračovať aj v ďalších strediskách Zemplínskej šíravy. Keďže nám nie je ľahostajné prostredie vodnej plochy, rozhodli sme sa požiadať o pomoc našich partnerov, ktorí bez váhania podali pomocnú ruku. Chceme sa poďakovať našim členským obciam na Zemplínskej šírave, Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p. OZ Košice, správa povodia Laborca, Správe ciest KSK, stredisko Michalovce a všetkým tým, ktorí sa zapojili do aktivity. Bez ich činov by naša myšlienka niečo zmeniť bola bezcennou. Stále žijú medzi nami ľudia s chuťou meniť okolie, prostredie, v ktorom žijeme. Spoločne s partnermi chceme dokázať, že nám záleží na našej Šírave, pretože to bude  pozitívna správa pre návštevníkov destinácie dolný Zemplín, nádherného miesta v Európe. ZOOCR potvrdila svoje miesto v spoločnosti a poukázala, aká je dôležitá spolupráca s partnermi pri aktivitách, ktorých výsledkom je zanechaná stopa správnej veci. Iveta Pazičová

Zdroj: http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/upratovanie-na-sirave External

Zverejnené: 22.11.2019
Aktualizované: 22.11.2019