eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Aktuality - Mesto Michalovce 

Pripomenuli sme si 30. výročie Nežnej revolúcie

Koniec 80. rokov 20. storočia sa niesol v znamení reformných snáh komunistickej strany, známych pod menami „perestrojka“ a „glasnosť“. Tento proces však naštartoval vývoj, ktorý prerástol až do zrútenia spoločenského poriadku po udalostiach zo 17. novembra 1989 v Prahe. V Michalovciach sa ešte 24. novembra 1989 popoludní v kine Mier konali oslavy 45. výročia oslobodenia mesta sovietskou Červenou armádou. Prejav predniesol predseda Mestského národného výboru Juraj Vraňuch, v kultúrnom programe vystúpili umelecké súbory z Prešova a Bratislavy. Pôvodne mali byť oslavy väčšie, ale pre politickú situáciu sa nekonali v športovej hale, ale v menšom – v kine. Prvá spontánna manifestácia v meste prebehla ešte v ten istý deň, v piatok, 24. novembra, v popoludňajších hodinách, za účasti prevažne mladých ľudí. Zišlo sa okolo 400 študentov a občanov, ktorí podporili myšlienky Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu, ako aj výzvu na plánovaný pondelňajší generálny štrajk. Dňa 26. novembra bol v Michalovciach založený Okresný koordinačný výbor občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu (VPN). Jeho členmi sa stali Matej Hospodár, Daniel Pastirčák, Marián Mati, Stanislav Merc, Dušan Plichta, Ondrej Barna, Zdeněk Červenka, Eva Bartošová, Peter Gecko a Martin Pado (postupne sa k nim pridali Jozef Gido, Marián Čverčko a František Matija). Výbor sa schádzal na Borošovej (dnes Užhorodskej) ulici č. 38. Na generálnom štrajku v meste, ktorý koordinovali a moderovali členovia tohto výboru, sa 27. novembra zúčastnilo do 7 000 občanov. Prvé oficiálne stretnutie výboru VPN s funkcionármi mesta sa uskutočnilo 28. novembra. Ďalšie zhromaždenie, za účasti asi 2 000 občanov, prebehlo 2. decembra na Fučíkovej (dnes Štefánikovej) ulici. V rovnakom čase vznikol v Michalovciach aj Koordinačný výbor VPN – ROMO. Dňa 5. decembra vydal michalovský Mestský národný výbor (MsNV) vyjadrenie k vtedajšej vnútroštátnej situácii. V ten istý deň došlo i k prvým personálnym zmenám v rade MsNV. Predstavitelia MsNV a VPN sa zišli na mimoriadnom zasadnutí rady MsNV aj 3. januára 1990, kde rokovali o viacerých otázkach. Premenované tiež boli dve ulice, jedno námestie a jeden park. V dňoch 22. – 23. januára 1990 sa uskutočnili verejné zhromaždenia občanov, na ktorých mali poslanci MsNV referovať o svojej činnosti. Konali sa i dva „okrúhle stoly“ za účasti VPN, predstaviteľov miestnych štruktúr komunistickej strany a novovzniknutých politických strán (26. januára a 16. marca), kde boli dohodnuté personálne zmeny v MsNV tak, aby zodpovedali „politickému zloženiu síl v meste“. V marci 1990, po rozsiahlejšej rekonštrukcii mestských orgánov, sa novým predsedom MsNV stal Milan Matejovič, ktorý stál na čele mesta až do komunálnych volieb v novembri 1990 (po nich ho občania potvrdili vo funkcii, ale už ako primátora). Mgr. Matej Starják, PhD.

Zdroj: http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/pripomenuli-sme-si-30-vyrocie-neznej-revolucie External

Zverejnené: 22.11.2019
Aktualizované: 22.11.2019