eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Aktuality - Mesto Michalovce 

Kurzy šitia v komunitnom centre

Komunitné centrum v rómskej osade na Ulici mlynskej svojimi aktivitami napomáha členom rómskej komunity získať pracovné návyky a praktické zručnosti, a tak podporiť ich uplatnenie sa na trhu práce. Jednou z takýchto aktivít sú aj kurzy šitia. Konajú sa v rámci projektu, ktorý realizuje Mesto Michalovce, a zo získaných peňazí...

Zdroj: http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/kurzy-sitia-v-komunitnom-centre External

Zverejnené: 10.10.2019
Aktualizované: 10.10.2019