eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Aktuality - Mesto Michalovce 

Kto je mojím ochrancom?

Cieľom umelecko-tvorivej súťaže je zvyšovať vedomie a povedomie detí a mládeže o problematike podpory ochrany detí pred násilím. Súťažiaci dostanú priestor na vlastnú umeleckú prezentáciu vnímania a chápania uvedenej problematiky, a to kreatívnym vyobrazením pomocou modelovacej hliny. Súťažné umelecké diela budú vystavené v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. Pravidlá...

Zdroj: http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/kto-je-mojim-ochrancom External

Zverejnené: 01.10.2019
Aktualizované: 01.10.2019