Zoznam objednávok

Označenie Číslo
potraviny 042019218
ovocie a zelenina 042019217
školské ovocie 052019163
Potraviny 022019281
Školské ovocie 022019280
mäso a mäsové výrobky 052019162
školské ovocie 042019216
potraviny 042019215
mäso, mäsové výrobky 042019214
Hydina, mrazené výrobky 062019202
mäso a mäsové výrobky 072019217
školské ovocie 072019216
ubytovanie účinkujúcich - orchester Afrodité - Slávnostné MsZ MsKS1362019
vystúpenie salonného orchestra Afrodité - Slávnostné MsZ 29.11.2019 o 17.00 h. MsKS1352019
technické zabezpečenie a osvetlenie akcie 16.10.2019 VS MsKS MsKS1342019

Stránka 1 z 403