Contract title Číslo
Zmluva o združenej dodávke elektriny MsKS2018139
Dodatok č. 15 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s dodávkou médií MsKS2018138
poskytnutie finančného daru- podpora aktivít Divadla pri fontáne MsKS2018137
divadelné predstavenie Umenie vraždy, 17.2.2019 o 18.00 hod. Veľká sála MsKS MsKS2018136
koncert Lenky Filipovej dňa 25.4.2019 v sále MsKS o 18.00 hod. MsKS2018135
Zmluva o združených službách pri dodávke elektriny - dodatok č. 2 MsKS2018134
Adventný literárno-hudobný večer - rim.kat. kostol Narodenia Panny Márie Michalovce MsKS2018133
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronických služieb zo dňa 26.10.2017- užívateľská podpora MsKS2018132
napísať scenár hry "Penzion Família" MsKS2018131
zabezpečiť vystúpenie DJ Mark M - Oslava štátnosti MsKS2018130
technické zabezpečenie programu - Vianočné trhy 7.-8.12.2018 MsKS2018129
Odovzdanie do správy_ umelecké diela z MMaSS 2018 - 15 ks MsKS2018128
vystúpenie hudobnej skupiny GEROC K - Silvester 2018 a Oslava štátnosti MsKS2018127
zmluva o vypožičaní filmových kópií na verejné premietanie MsKS2018126
pripraviť scenár a odohrať postavu Mikulkáša - Mikuláš 2018 a rozsvietenie stromčeka MsKS2018125

Stránka 1 z 22