eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kolaudačné rozhodnutie - Výmena výťahov v bytovom dome A5

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje kolaudačné rozhodnutie vo veci "Výmena výťahov v bytovom dome A5, ul. Štefánikova 23, 25, 27, 29, 31, 33, Michalovce."


Prílohy