eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Prenájom nebytových priestorov - Ul. J. Hollého č.9

Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Michalovského domova seniorov na Ul. J. Hollého č.9 v Michalovciach.


Prílohy