eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - F2BTS Michalovce Priemyselný park 1065KO

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - F2BTS Michalovce Priemyselný park 1065KO.


Prílohy