eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Významná obnova bytového domu na ul. Užhorodská

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Významná obnova bytového domu na ul. Užhorodská.


Prílohy