eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o začatí stavebného konania - Výstavba 8 skupinových garáži

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci - Výstavba 8 skupinových garáží.


Prílohy