eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o začatí územného konania

Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o začatí územného konania vo veci Modernizácia mestskej plavárne. 


Prílohy